Felhasználási Feltételek

 

Bevezetés

Ezt a honlapot a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. üzemelteti. Kérem, figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket („Felhasználási Feltételek”). A honlapra való belépéssel, ezen feltételeknek való megfelelést elfogadja. Abban az esetben, ha nem fogadja el a feltételek kötelező érvényét, ne lépjen be illetve ne tekintse meg ezt a honlapot.

Jelen Felhasználási Feltételek könnyebb olvashatósága érdekében néhány meghatározást használunk. A „Pécsi dohánygyár”, „dohánygyár”, a „mi”, a „minket”, továbbá a „miénk” kifejezések alatt a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. értendő.

A „British American Tobacco”, „a Vállalatcsoport” és a „British American Tobacco Vállalatcsoport” kifejezések alatt a British American Tobacco p.l.c. és a világszinten hozzá kapcsolódó közvetett vagy közvetlen leányvállalatai értendőek, ideértve a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.-t is.

Ezen Felhasználási Feltételek – jelen bevezetővel együtt – hat fejezetből állnak. A további fejezetek az adatvédelmi politikánkat, a cookie szabályainkat, a honlapunkon található külső linkekről szóló információkat, általános előírásokat és cégadatokat foglalnak magukba. Ezen Felhasználási Feltételek a honlap minden oldaláról elérhetőek.

Jelen honlappal kapcsolatos bármely panasz illetve érdeklődés a „Kapcsolat” fülön keresztül tehető meg, vagy a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. címére, vagy az attila_toth@bat.com emailcímre küldhető meg.

Adatvédelmi Tájékoztató

A BAT tiszteletben tartja az ön magánszféráját. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megóvjuk holnapunk látogatóinak adatait. Kérjük, figyelmesen olvassa át ezt a dokumentumot és benne cégünk Adatvédelmi Szabályzatát, amelyből megtudhatja, miként kezeljük az ön személyes adatait, ha például hírlevél küldéséhez vagy statisztikai célú kutatásaink során felhasználjuk őket.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató e honlap látogatóinak a személyes adataira vonatkozik.

 • A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok – köztük az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679 rendelet) („GDPR”) – alkalmazásában az ön személyes adataiért felelős vállalat a British American Tobacco p.l.c; székhelye: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Egyesült Királyság („BAT” vagy „mi”).
 • Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítására. Ha kíváncsi a legfrissebb tudnivalókra, kérjük, látogassa ezt az oldalt, mert a módosításokat itt tesszük közzé.
 • Ha bármilyen kifogása van az Adatvédelmi Tájékoztatónkkal kapcsolatban, tájékozódjon a jogorvoslati lehetőségekről, amelyeket alább mutatunk be.

1.) Milyen információkat gyűjtünk önről? 

A körülményektől, valamint a vonatkozó helyi jogszabályoktól és előírásoktól függően az alábbi adatok egy részét vagy mindegyikét rögzítjük önnel kapcsolatban:

 • név;
 • elérhetőség;
 • lakhely szerinti ország;
 • háttér, azaz szakma/foglalkozás; valamint
 • olyan egyéb információk, amelyeket önszántából megoszt velünk.

A fenti lista meghatározza, hogy miként gyűjtjük az ön személyes adatait. Az ismertető nem teljes körű.

 • Egyes személyes adatokat azért kell begyűjtenünk, hogy eleget tehessünk az ön vagy mások felé fennálló kötelezettségünknek. Például, ha ön feliratkozik a hírlevelünkre, akkor szükségünk van az e-mail címére, a nevére és az országára, hogy feldolgozhassuk a kérését. Más adatokra pusztán azért lehet szükség, hogy zökkenőmentes legyen a kapcsolatunk.
 • Amennyiben ön úgy dönt, hogy bizonyos adatokat nem ad át nekünk, az érintett személyes adatok jellegétől és az általunk történő adatkezelés céljától függően előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a kérését.
 • Az ön személyes adatai felhasználásának és kezelésének jogalapjával kapcsolatban kérjük, tekintse át az alábbi, „Az ön adatai kezelésének jogalapja” című szakaszt.
2.) Hogyan gyűjtjük az ön személyes adatait? 

Alapvetően háromféle módon gyűjtünk önről személyes adatokat:

 1. ezek egy részét ön osztja meg velünk;
 2. másokat egyéb forrásból kapunk; és
 3. vannak olyan személyes adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk.
Személyes adatok, amelyeket ön oszt meg velünk:

Számos különböző módon oszthat meg velünk információkat magáról. Például, amikor

 • ön regisztrál a honlapunkon (például hírlevélre);
 • ön lép velünk kapcsolatba, általában telefonon, e-mailben vagy a közösségi médián keresztül; és/vagy
 • mi lépünk kapcsolatba önnel, akár telefonon, akár e-mailben.
Személyes adatok, amelyeket más forrásból kapunk:

Általánosságban más forrásból, például harmadik felektől is kérhetünk információt önről.

Személyes adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk:

Amikor ön ellátogat a honlapunkra, olyan műszaki információkat rögzítünk, mint az ön számítógépének az internetre való kapcsolódáshoz használt IP címe, a böngésző típusa és verziószáma, az időzóna-beállítás, a böngésző plug-in típusa és verziószáma, az operációs rendszer és a platform. Ezeket az adatokat statisztikai célra használjuk, és nem kapcsoljuk össze azonosított személlyel.

A British American Tobacco p.l.c. szándéka szerint nem gyűjt információkat a jelen honlap olyan látogatóiról, akik még nem töltötték be a 18. életévüket. Amennyiben a British American Tobacco p.l.c. tudomására jut, hogy nem nagykorú személy szolgáltatott a számára adatokat, azokat haladéktalanul törli az adatbázisából.

3.) Miért gyűjtünk önről személyes adatokat? 

Személyes adatokat többféle okból gyűjtünk, használunk fel és osztunk meg. Például:

 • hogy lehetőségünk legyen válaszolni a megkeresésekre és kapcsolatba lépni önnel, amennyiben erre kér bennünket;
 • hogy az ön adatait adatbázisunkban tárolhassuk (és szükség esetén frissítsük) annak érdekében, hogy hírlevelekkel összefüggésben kapcsolatba léphessünk önnel, vagy válaszolhassunk a kérdéseire;
 • hogy statisztikai célú kutatást készíthessünk;
 • hogy honlapunk üzemeltetésével – egyebek mellett hibaelhárítás, adatelemzés, tesztelés, kutatás, statisztikák készítése és felmérések révén – elősegítsük belső működésünket;
 • hogy biztosítsuk az általunk beszerzett szoftverek és informatikai szolgáltatások hathatós működését (beleértve a katasztrófa-elhárítást is);
 • bármilyen más okból az ön hozzájárulásával.
4.) Kivel osztjuk meg az ön adatait? 

Az ön személyes adatait elsősorban azért osztjuk meg, hogy a legrelevánsabb és legfrissebb hírekről, tartalmakról és eseményekről tájékoztathassuk önt, és hogy bármely megkeresésére gyorsan és hatékonyan tudjunk válaszolni. Ha ön másként nem rendelkezik, személyes adatait az alábbiakkal oszthatjuk meg:

 • Bármely BAT tagvállalattal, szükség esetén és az adatátadásra vonatkozó jogszabályok betartásával;
 • Adóhatósággal, számviteli hatósággal, vagy egyéb hatósággal, ha úgy ítéljük meg, hogy jogszabály kötelez bennünket az adatok átadására (például mert azokat adóhatóság kérte, vagy jogi eljárásban lehet rájuk szükség), vagy ezzel csalás megelőzését támogatjuk, vagy hozzájárulunk a British American Tobacco vagy leányvállalatai jogainak és vagyonának védelméhez, vagy a British American Tobacco dolgozói, harmadik felek nevében eljáró személyek, vagy a polgárok személyes biztonságának védelméhez;
 • Harmadik fél szolgáltatókkal, akik különböző feladatokat látnak el a részünkre (például külső tanácsadók, befektetői kapcsolattartók, valamint olyan szakértők, mint jogászok, könyvvizsgálók, könyvelők, műszaki támogatók és informatikai tanácsadók, akik az üzleti technológiai rendszereinket tesztelik és fejlesztik);
 • Kiszervezés keretében foglalkoztatott harmadik fél informatikai szolgáltatókkal, akikkel megfelelő adatkezelési megállapodásunk (vagy hasonló jogi garanciánk) van érvényben;
 • Ha valamely BAT tagvállalatot egy másik vállalat magába olvaszt vagy felvásárol, a vállalat új tulajdonosaival (az ön értesítése mellett); továbbá 
 • Előfordulhat, hogy a British American Tobacco egyes országokban – stratégiai vagy egyéb üzleti megfontolásokból – üzleti érdekeltségeket ad el, vásárol, olvaszt egybe vagy szervez át egyéb módon. Ilyen ügylet esetén lehetséges, hogy az ön személyes adatait a BAT kiadja a (potenciális) vásárlónak, vagy átveszi az eladótól. A British American Tobacco kialakult gyakorlattal rendelkezik arra nézve, hogy ilyen ügyletek esetén biztosítsa a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az ön adatait nem osztjuk meg, nem adjuk bérbe és nem adjuk el harmadik félnek marketing vagy promóciós célú felhasználásra.

5.) Mennyi ideig őrizzük meg az ön személyes adatait? 

Az ön személyes adatait nem őrizzük tovább, mint ameddig az a begyűjtés céljából szükséges. Kivétel ez alól, amikor megítélésünk szerint jogszabály írja elő az adatok megőrzését (például mert azokat adóhatóság kérte, vagy jogi eljárásban lehet rájuk szükség).

Ha már nem szükséges megőriznünk az ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből.

6.) Hogyan gondoskodunk az ön személyes adatainak biztonságáról?

A BAT gondoskodik az ön adatainak védelméről. Megfelelő intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ön személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést és az azokkal való visszaélést.

Minden ésszerű és helyénvaló lépést megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük az általunk tárolt adatokat a visszaéléstől, az elveszéstől és az illetéktelen hozzáféréstől. Minderről egy sor alkalmas műszaki és szervezeti intézkedés gondoskodik, amelyek része a titkosítás és a katasztrófa-elhárítási terv is.

Sajnálatos módon az internet bármely csatornáján való adattovábbítás kockázatot rejt magában. Ön az adatait teljességgel a saját felelősségére továbbítja az interneten keresztül. Jóllehet mi mindent megteszünk az ön személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az interneten továbbított adatainak biztonságát, és nem szavatolunk az olyan adatok – egyebek mellett személyes adatok – biztonságáért, amelyeket ön az interneten keresztül továbbít felénk.

Ha önben felmerül a gyanú, hogy személyes adataival visszaélnek, azok elvesztek, vagy azokhoz valaki illetéktelenül hozzáfér, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket. Kérjük, hogy panaszát elsősorban a honlap „Kapcsolat” funkciójának használatával juttassa el hozzánk, mi pedig kivizsgáljuk az ügyet, és a lehető leghamarabb értesítjük önt a további lépésekről.

7.) Az ön jogai

Önnek különféle jogai kapcsolódnak azokhoz az adatokhoz, amelyeket önről tárolunk. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelésre az alábbi okok valamelyikéből kifolyólag kerül sor:

 • az adatkezeléssel jogos érdekünket szolgáljuk (további információk alább, a 10. szakaszban olvashatók);
 • az adatkezeléssel közérdeket szolgálunk, vagy hivatali kötelezettségünknek teszünk eleget; vagy
 • az adatkezelés tudományos, történeti, kutatási vagy statisztikai célt szolgál.
A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha megszereztük az ön hozzájárulását az ön személyes adatainak adott célból történő kezeléséhez, ön az ilyen hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyenkor megszüntetjük az ön adatainak az adott célból történő felhasználását, kivéve, ha van más jogalapunk az ön adatainak ilyen célú további kezelésére, amely esetben erről értesítjük önt. 

Az érintett adathozzáféréssel kapcsolatos kérései

Ön bármikor kérheti tőlünk az önnel kapcsolatban tárolt adatok másolatát, és kérheti az ilyen adatok módosítását, aktualizálását vagy törlését. Az önnel kapcsolatban tárolt adatokhoz való hozzáférést ingyenesen biztosítjuk, hacsak jogszabály lehetővé nem teszi az ellentételezést. Ha ön az információkról további másolatokat kér, ésszerű mértékű adminisztrációs díj felszámítására van lehetőségünk. Amennyiben jogi lehetőségünk van rá, a kérés teljesítését meg is tagadhatjuk. Ha megtagadjuk a kérését, döntésünk okáról minden esetben tájékoztatjuk önt.

Az adatok töröltetéséhez való jog 

Bizonyos esetekben önnek joga van kérni tőlünk személyes adatainak „törlését”. Alapesetben ez a jog akkor áll fenn, ha

 • az adatkezelés célja megvalósult;
 • ön visszavonta az adatai felhasználásához adott hozzájárulását, és nincs más érvényes jogalapunk a további felhasználásra;
 • az adatkezelés jogtalanul történt;
 • az adatok törlése jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges; vagy
 • ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk a további adatkezelésre.

Az ön törlés iránti kérését csak korlátozott körülmények között tagadhatjuk meg, és döntésünk okáról ekkor is minden esetben értesítjük önt.

Amikor eleget teszünk a törlés iránti jogos kérésnek, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az érintett adatokat valóban töröljük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek bizonyos körülmények között joga van ahhoz, hogy kérje személyes adatai kezelésének korlátozását. Ilyen körülmény például, ha ön vitatja az önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok pontosságát, vagy ha tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait jogos érdekünkből kezeljük. Ha megosztottuk az ön személyes adatait harmadik felekkel, akkor értesítjük őket az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Természetesen értesítjük önt, mielőtt személyes adatai kezelésének bárminemű korlátozását megszüntetnénk.

A helyesbítéshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy kérje az általunk önnel kapcsolatban tárolt pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. Ha megosztottuk a szóban forgó személyes adatokat harmadik felekkel, akkor értesítjük őket a helyesbítésről, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ön kérheti tőlünk azon harmadik felek adatait is, akikkel a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat megosztottuk. Ha úgy ítéljük meg, hogy ésszerű okunk van az ön kérésének elutasítására, döntésünk okát el fogjuk magyarázni önnek.

Az adatok hordozhatóságához fűződő jog

Önnek joga van hozzá, hogy személyes adatait más szolgáltatóhoz továbbítsa. Lényegében ez azt jelenti, hogy önnek lehetősége van az általunk önnel kapcsolatban tárolt adatokat más harmadik félhez továbbítani. Annak érdekében, hogy ezt lehetővé tegyük az ön számára adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsátjuk, hogy ön továbbíthassa azokat. Arra is van lehetőség, hogy kérésére az adatokat közvetlenül mi továbbítsuk.

A panasztételhez való jog

Önnek ahhoz is joga van, hogy panaszt nyújtson be a helyi felügyeleti hatóságnál, ami Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Elérhetőségeik a következők:

 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Ha ön gyakorolni kívánja bármely említett jogát, vagy vissza szeretné vonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (amennyiben az ön személyes adatai kezelésének jogalapját az ön hozzájárulása képezi), akkor kérjük, értesítsen minket a honlapon található Kapcsolat űrlap kitöltésével. Tájékoztatjuk, hogy üzenetét az ön által felvetett kérdések megoldása érdekében tárolhatjuk.

8.) Ki felel az ön személyes adatainak kezeléséért?

Az ön személyes adatainak kezeléséért a British American Tobacco p.l.c felelős.

Ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a honlapon található Kapcsolat űrlap kitöltésével. Az adatvédelmet nagyon komolyan vesszük, és a lehető leghamarabb válaszolunk önnek.

9.) Hogyan tároljuk és továbbítjuk az ön adatait nemzetközi szinten?

Előfordulhat, hogy az ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre, a fenti 4. szakaszban körülírt vállalatokhoz továbbítjuk.

Mindenképpen biztosítani kívánjuk, hogy az ön személyes adatainak tárolása és továbbítása biztonságosan történjen. Ennek érdekében az Európai Gazdasági Térségen, vagyis az EGK-n (az Európai Unió tagállamai, Norvégia, Izland és Liechtenstein) kívülre csak akkor továbbítunk adatokat, ha az megfelel az adatvédelmi jogszabályoknak, és az adattovábbítás eszköze megfelelően védi az ön adatait. Például:

 • BAT tagvállalatok közötti olyan csoporton belüli megállapodás útján, amely magában foglalja az Európai Bizottság által elfogadott mindenkori standard szerződési feltételeket EGK-beli adatkezelőktől megfelelő adatvédelmi joggal nem rendelkező joghatóságok adatkezelőihez és adatfeldolgozóihoz való személyesadat-továbbítással kapcsolatban;
 • Harmadik felekkel kötött olyan adattovábbítási megállapodás útján, amely magában foglalja az Európai Bizottság által elfogadott mindenkori standard szerződési feltételeket EGK-beli adatkezelőktől megfelelő adatvédelmi joggal nem rendelkező joghatóságok adatkezelőihez és adatfeldolgozóihoz való személyesadat-továbbítással kapcsolatban;
 • Az ön adatainak olyan jogi személyhez való továbbítása útján, amely aláírta az EU és az USA közötti, a személyes adatok EU-beli jogi személyek által USA-beli jogi személyhez történő továbbítását szabályozó adatvédelmi keretrendszert (Privacy Shield Framework), vagy más joghatóságra vonatkozó ezzel egyenértékű megállapodást; vagy
 • Az ön adatainak olyan országba való továbbítása útján, amelyről az Európai Bizottság megállapította, hogy megfelelő szintű adatvédelmi joggal rendelkezik; vagy
 • Ha erre szükség van egy köztünk és egy harmadik fél közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, és a továbbítás az ön érdekét szolgálja az adott szerződés vonatkozásában (például ha az ön adatait egy EGK-n kívüli ellátás-folyósítóhoz kell továbbítanunk); vagy
 • Ha ön hozzájárult az adattovábbításhoz.

Ha az ön személyes adatait az EGK-n kívüli olyan országba vagy területre továbbítjuk, amely nem rendelkezik megfelelő adatvédelmi normákkal, akkor minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az ön adatait biztonságosan és a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljék.

10.) Az ön adatai kezelésének jogalapja

Több módja is van annak, hogy az ön személyes adatait jogszerű módon kezeljük. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be.

Amikor jogos érdekünkből használjuk az ön adatait

Jogunk van használni az ön személyes adatait, ha az az érdekünkben áll, és nem jár az ön érdekei aránytalan sérelmével.

Meggyőződésünk, hogy az ön személyes adatainak felhasználása több jogos érdekünket is szolgálja, egyebek mellett:

 • segít jobban megértenünk a honlapunk látogatóit, ami által relevánsabb információkat és szolgáltatásokat nyújthatunk a számukra;
 • biztosítja, hogy honlapunk zökkenőmentesen üzemeljen;
 • segít a rendszereink biztonságának megőrzésében, az illetéktelen hozzáférés és a kibertámadások megelőzésében.

Úgy véljük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban bemutatott tevékenységek egyike sincs az ön kárára. Mindazonáltal önnek joga van ezen az alapon tiltakozni az általunk történő adatkezelés ellen. Az ezzel kapcsolatos teendőket a fenti 7. szakaszban mutattuk be.

Amikor ön hozzájárul az ön személyes adatainak használatához

Jogunk van használni az ön adatait, ha ön ehhez kifejezetten hozzájárult. Ahhoz, hogy az ön hozzájárulása érvényes legyen:

 • azt szabad akaratából, bármiféle általunk történő nyomásgyakorlás nélkül kell, hogy megadja;
 • önnek tudnia kell, hogy mihez adja a hozzájárulását; ezért mi kellő mértékű információval látjuk el önt;
 • a hozzájárulása egyszerre csak egy dologhoz kérhető; ezért nem „csomagoljuk egybe” a hozzájárulásokat, hogy ön ne tudja, pontosan mibe is egyezik bele; továbbá
 • hozzájárulását pozitív és a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedettel kell kifejezésre juttatnia – nagy valószínűséggel egy jelölő négyzetet kell majd egyértelmű és félreérthetetlen módon bejelölnie.

Amikor ön regisztrál a honlapunkon, kifejezett hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az adatait bizonyos módokon felhasználjuk. Ha a jövőben bármi máshoz is a hozzájárulását kérnénk, akkor kellő információval fogjuk ellátni önt a döntése meghozatalához.

Önnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Az ezzel kapcsolatos teendőket a fenti 7. szakaszban mutattuk be.

Amikor az ön személyes adatainak használata az önnel kötött szerződésünkből fakadó kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges

Jogunk van használni az ön személyes adatait, ha erre az önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében van szükség.

Például szükségünk van az ön e-mail címére, hogy elküldhessük az ön által kért hírleveleket.

Amikor az adatkezelés jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges

Az ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeken túl más, jogszabályi kötelezettségeink is vannak, és szükség esetén jogunk van az ön személyes adatait az ilyen egyéb, jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében használni.

Cookie-politika

A „cookie”-k kis adatfájlok, amelyeket a webszerver küld az ön böngészőjébe, és amelyek az ön eszközének merevlemezén tárolódnak. Jelen feltételekben a „cookie”-k használatára történő utalások egyaránt vonatkoznak az ön eszközét érintő automatikus adathozzáférés, illetve adattárolás más módjaira is.

Amikor ön megnyitotta a honlapot, kapott egy üzenetet, amelyben értesítettük, hogy az oldal cookie-kat használ. Ennek az üzenetnek a megjelenítéséhez is egy cookie-t használtunk. Ha ön tovább használja az oldalt, további cookie-kat fogunk elhelyezni az eszközén. Ezek leírását az alábbi táblázat tartalmazza. Azzal, hogy az üzenet megjelenése után tovább használja az oldalt, hozzájárul a jelen Cookie-politikában bemutatott cookie-k használatához.

Használunk web beacon-eket is. Ezek átlátható képfájlok a weboldalakon, amelyeket arra használunk, hogy kövessük az ön mozgását a British American Tobacco Csoport honlapjain.

Egyebekben mi magunk nem használunk cookie-kat ezen a honlapon. A „Média” és a „Befektetők” szakaszban található eszközök és tartalmak némelyikét azonban harmadik fél tartalomszolgáltató szállítja (és egyes esetekben hosztolja is). Amikor ön megnyit egy ilyen tartalmat, a harmadik fél szolgáltatók cookie-kat helyezhetnek el az ön számítógépén vagy mobileszközén.

Harmadik felek számára az alábbi cookie-k elhelyezését engedjük meg ezen a honlapon:

Cookie / technológia Google Analytics
Célja Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy ön és a többi látogató miként használja a honlapot. Ezeket az információkat a honlap jobbá tételére használjuk. A cookie-k anonimizált formában gyűjtik az információkat egyebek mellett arról, hogy a honlapnak hány látogatója volt, azok honnan érkeztek a honlapra, és ott milyen oldalakat látogattak meg.
A cookie deaktiválása / aktiválása A Google Analytics általi nyomkövetés minden honlapot érintő letiltásához látogasson el ide:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on 
Név Lejárat
_ga Maradandó cookie: elhelyezéstől/frissítéstől számított 2 év
_gat Maradandó cookie: elhelyezéstől/frissítéstől számított 10 perc
_utma Maradandó cookie: elhelyezéstől/frissítéstől számított 2 év
_utmb Maradandó cookie: elhelyezéstől/frissítéstől számított 30 perc
_utmc Munkamenet cookie: felhasználói böngésző-munkamenet vége
_utmz Maradandó cookie: elhelyezéstől/frissítéstől számított 6 hónap
Cookie / technológia Ez a honlap
Célja Ez a cookie azt az információt tárolja, hogy a felhasználó látta-e a honlap cookie-kra vonatkozó üzenetét.
A cookie deaktiválása / aktiválása A böngészőben tiltsa le a „www.bat.hu” domain-ről érkező cookie-kat.
Név Lejárat
cookieMessage Maradandó cookie: elhelyezéstől/frissítéstől számított 180 nap

A cookie-kkal, azok internetes böngészőben való letiltásával kapcsolatos további információért látogasson el ide: www.allaboutcookies.org 

Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat, olyan szövegfájlokat használ, amelyek a felhasználók számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie által a felhasználó honlap-használatával kapcsolatban generált információk általában a Google amerikai szerverére továbbítódnak, és ott tárolódnak. Ez a honlap IP-anonimizálást használ, így a Google felhasználóinak IP címe előre lerövidítésre kerül az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamai esetében. A teljes IP cím csak kivételes esetben kerül továbbításra az Egyesült Államokba, hogy azután ott kerüljön lerövidítésre. A Google arra használja az ilyen információkat, hogy a honlap üzemeltetője számára értékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot, jelentéseket állítson elő a honlapon folytatott tevékenységekről, illetve a honlap és az internet használatának további vizsgálatára építve szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére.

Az ön böngészője által a Google Analytics részeként jelentett IP címet nem vonják össze más Google adatokkal. A BAT a következő adatokat gyűjti a Google Analytics segítségével: látogatók száma, azok az URL-ek, ahonnan a látogatók érkeznek, valamint jó hírű honlapok.

Ön letilthatja, hogy a Google gyűjtse az ezen cookie-k által generált adatokat. Ehhez a számítógépén helyezzen el egy úgynevezett „opt-out cookie”-t – hogy miként, azt ide  kattintva tudhatja meg. A Google Analytics adatvédelmi politikájáról itt  tudhat meg többet.

Linkek külső honlapokhoz

Ezen a honlapon találhatóak külső honlapra átirányító linkek, amelyek külön Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Politikák alá tartoznak. Nem vállalunk felelősséget ezen külső honlapok tartalmáért, és azt tanácsoljuk hogy ismerkedjen meg ezek Felhasználási Feltételeivel mielőtt bármely adatot megadna magáról. Ezek a linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Egyik félre, illetve termékre vagy szolgáltatásra – kifejezetten vagy implicite – sem ösztönöz a BAT Pécsi Dohánygyár Kf.t, ennek megfelelően nem tehető felelőssé az ezeken honlapokon találhatóak pontosságáért, vagy egyébként bármely a honlapokon található tartalomért vagy az azokon végzett bármely tevékenység biztonságáért. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Társaságunk sem közvetlenül, sem közvetetten nem felelős bármely állítólagos vagy ténylegesen felmerült kárért, veszteségért vagy költségért amelyek ezeken a honlapokkal található tartalommal, termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatosan, vagy ezekkel összefüggésben keletkezett. Ezen honlapokat kizárólag a saját felelősségére használja. Ha úgy dönt, hogy belép ezekre a külső honlapokra, a honlapunkon található linkeken keresztül, akkor lehetséges, hogy ezek a honlapok sütiket állítanak be. A British American Tobacco nem rendelkezik ráhatással az ilyen sütik használatára, így további felvilágosítást a honlapot üzemeltető fél felhasználási feltételei és süti politikája tud adni.

Általános szabályok

 1. 1. Ez a honlapot ingyenesen bocsájtjuk rendelkezésére – ellenkező rendelkezés hiányában – minden szavatosság illetve garancia nélkül. Az ezen a honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatásul szolgálnak.
 2. Ezen honlapon való kifejezett kikötés hiányában, BAT Pécsi Dohánygyár Kft nem felelős az Ön által használt bármely honlap tartalmáért, vagy bármely üzenetért, amelyet Ön küldött vagy fogadott.
 3. Minden szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdon, amely e honlap részeként kerül felhasználásra, az a BAT Pécsi Dohánygyár Kft., vagy annak licencia-adójának a használatában van. Ön ezen honlapon nem szerez más jogot, mint a Felhasználási Feltételeknek megfelelő korlátozott felhasználás jogot. Ön nem jogosult ezen honlap bármely részének, illetve tartalmának eladásra bocsátására, eladására vagy bármely médiumnak való terjesztésére. Azonban joga van a honlapon található információk és tartalmak kinyomtatására vagy letöltésére saját használatra, vagyis kizárólag nem kereskedelmi használatra. Ezen Felhasználási Feltételekben meghatározott módokon kívül, nem teheti ezen honlap bármely részét egy másik honlap részévé az interneten scraping, keresőmotor használata illetve hyperlink framing által vagy egyéb más módon, BAT Pécsi Dohánygyár Kft. írásos felhatalmazása nélkül.
 4. Nem használhatja ezt a honlapot bármilyen illegális célra, valamint különösen hozzájárul ahhoz, hogy nem küld, használ, másol, tesz közzé vagy enged olyan közzétételt, amely becsületsértő, obszcén, sértő, illetlen vagy egyéb módon sérelmes valamely személy magánéletére. Ön elfogadja, hogy nem küld kéretlen promóciós vagy reklámanyagot, spamet vagy hasonló anyagot illetve olyan nagy méretű fájlokat, amelyek zavarhatják ennek a honlapnak a működését, vagy a honlap más látogatóinak a felhasználási élményét.
 5. BAT Pécsi Dohánygyár Kft. fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kibővítse, módosítsa, megváltoztassa, felfüggessze vagy végleg megszüntesse a honlapot vagy annak egy részét, és hogy korlátozza vagy megtiltsa az ahhoz való hozzáférést.
 6. Ön ezennel hozzájárul minden olyan költség, követelés, veszteség, vagy kár (beleértve a jogi kiadások) megtérítéséhez, amely jelen honlap helytelen használatából, vagy a jelen feltételek Ön által való megszegése következtében merült BAT Pécsi Dohánygyár Kft.-nál.
 7. Amennyiben Ön megszegi ezeket a Felhasználási Feltételeket, BAT Pécsi Dohánygyár Kft. felfüggesztheti, vagy letilthatja az Ön hozzáférését ehhez a honlaphoz, továbbá megtagadhatja a további hozzáférést.
 8. A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. úgy teszi közzé ezt a honlapot „ahogy van” illetve „ahogy elérhető”, minden kifejezett vagy implicit szavatolás nélkül a honlap működésére, az információk pontosságára illetve a honlapon hivatkozott termékek és szolgáltatásokra vonatkozóan (amennyiben az alkalmazandó jog szerint a szavatolás a fentiek szerint kizárható). A hanyagságból vagy megtévesztésből származó személyes sérülést illetve a halált kivéve – a törvény által megengedett mértékben – sem BAT Pécsi Dohánygyár Kft., sem a British American Tobacco Vállalatcsoport más vállalata nem felelős bármely szerződéses vagy szerződésen kívüli (a hanyagságot ideértve) vagy egyéb kárért, vagy veszteségért, amely akár közvetlenül, akár közvetetten (ideértve, de nem kizárólag a közvetett vagy közvetlen profit-veszteséget) merült fel – következménykárként, véletlenül, vagy más speciális módon – a mi honlapunkra való belépésből vagy annak használatából. Az Ön egyetlen lehetősége a helyrehozatalra a honlap használatának a befejezése.
 9. Ha ezen Felhasználási Feltételek bármely része nem hajtható végre jogszabályból következően, az nem érinti a Felhasználási Feltételek többi rendelkezését.
 10. Az Önnel való jogi viszonyunkat ezen Felhasználási Feltételek határozzák meg, valamint ezen feltételek képezik a teljes megállapodásunkat.
 11. Ezen Felhasználási Feltételek, valamint a honlap tartalma BAT Pécsi Dohánygyár Kft. joga alá tartozik, amelynek bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

Cégadatok

BAT Pécsi Dohánygyár Kft., amely Fővárosi Törvényszéknél van bejegyezve

1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. 3. Em
Cégjegyzékszám: 01-09-180925

Telephely: Pécsi Dohánygyár, 7622 Pécs, Dohány utca 2-8.,7630 Pécs, Finn utca 3

Adószám: 10698394-1-44

tel.  +36-1/457-1400
fax. +36-1/457-1490

Kérjük, hogy a jogi értesítéseket 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. 3. Em címre küldje. Kérjük, hogy a honlappal kapcsolatos minden további levelét (ideértve az érdeklődést és a panaszokat) a Társasági és Szabályozási ügyekért felelős osztály BAT Pécsi Dohánygyár Kft. 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. 3. emeletre küldje.

max
large
medium
small
mobile