A BAT Pécsi Dohánygyár a feketekereskedelem ellen

Amikor a fogyasztók rágyújtanak egy csempészett cigarettára akaratlanul is hozzájárulhatnak a nemzetközi szervezett bűnözés finanszírozásához.

Az illegális dohánykereskedelem mára világméretű problémává nőtte ki magát, és egyre súlyosabb mértéket ölt, növelve az egyes országok fenyegetettségét.

A feketekereskedelem súlyos kockázata, hogy a fogyasztókhoz tisztázatlan eredetű, kétes minőségű és a helyi előírásoknak nem megfelelő termék juthat. További kockázatot rejt az a tény, hogy a hatóságok elől rejtve bonyolódó eladások során a fiatalkorúak is könnyedén hozzájuthatnak ezen termékekhez. Ezen felül a feketekereskedelem a legális piac visszaszorításával igen komoly adóbevétel-kiesést képes okozni az állami költségvetésben, uniós szinten 11,3 milliárd euró bevételkieséssel kell számolniuk a kormányoknak.

A feketepiacot legfőképp az egyre jelentősebb adóeltérések, adóváltozás okozta ársokkoksokkok táplálják, különösen, ha az adószint és így az árak jóval alacsonyabbak a környező országokban. A világ egyes részein tapasztalható büntetőjogi szankciók alacsony elrettentő hatása, a gyenge határellenőrzések, az alacsony letartóztatási ráták és a korrupció mind súlyosbítják a problémát.

Magyarország földrajzi helyzetéből fakadóan különösen érintett, hiszen a környező országokban - elsősorban Ukrajnában, Szerbiában és Romániában - lényegesen olcsóbban lehet hozzájutni dohánytermékekhez. A magas profit lehetősége  a csempészeknek, akik az illegális dohánykereskedelemből származó hasznot egyéb illegális tevékenységekre, mint a kábítószer-, fegyver és embercsempészetre fordítják, másrészt a hazai fogyasztók közül is többen választották inkább a környező országokból illegálisan érkező olcsóbb dohánytermékeket.

2015-ben 43 millió szál illegális cigarettát foglalt le a NAV, de a probléma súlyát jól érzékelteti, hogy 2016 tavaszán egy illegális dohánygyár felszámolásakor 150 millió szál cigarettát és több tonna vágott dohányt foglaltak le.

Úgy véljük a legfontosabb, hogy az állam olyan kiszámíthatóan működő, fokozatos emelést megcélzó adórendszert és gazdasági szabályokat alkosson, melyek szigorú határellenőrzéssel és hatékony törvényekkel párosulva, nem hagynak teret a feketekereskedelemnek.

Elgondolkodtató, hogy a 2002-2004, illetve 2012-2014 között végrehajtott drasztikus jövedéki adó emelések komoly ársokkot okoztak, és ezáltal a feketepiac térnyeréséhez vezettek Magyarországon. 2003-2004 környékén iparági becslések szerint a cigaretta feketekereskedelme elérte a teljes fogyasztás 25 %-át, 2014 tavaszára pedig a GFK felmérése szerint a Fest nevű fehérorosz csempészcigaretta lett hazánk 8. legnagyobb cigarettamárkája az értékesítés volumenét tekintve.

Feketepiac elleni küzdelem

Az iparági szereplők piackutató cégekkel együttműködve folyamatosan kutatják az illegális cigaretta kereskedelem aktuális alakulását, mind nemzetközi, mind hazai szinten.

Idehaza az iparági szereplők, a Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetsége és az illetékes hatóságok folyamatosan együttműködnek az illegális termékek visszaszorítása érdekében.

2011. augusztus 24-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és több dohányipari cég, így a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. is bilaterális együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködés célja, hogy a NAV hatékonyan tudjon fellépni a dohánytermékek hamisításának, illetve Magyarországra történő csempészetének megakadályozása érdekében. Ennek értelmében a felek olyan információcsere-gyakorlatot alakítanak ki, amely minimalizálja a jogsértések elkövetésének lehetőségét, egyúttal lehetővé teszi a piaci változásokra történő gyorsabb reagálást, továbbá elősegíti a jövedéki és az ehhez kapcsolódó egyéb adóbevételek beszedésének biztosítását. A NAV-val történő együttműködésnek köszönhetően 2014-ben felvilágosító kampány is indult, ahol az illegális dohányterméket fogyasztóinak figyelmét hívtuk fel arra, hogy a csempész cigaretta megvásárlása bűncselekménynek minősül.

A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. anyacége, a British American Tobacco és az Európai Bizottság között szintén megállapodás van érvényben. A több évre szóló együttműködési megállapodás értelmében a BAT együttműködik az Európai Bizottság Csalás Elleni Hivatalával (OLAF), valamint a tagállamok bűnüldöző hatóságaival a csempészett és hamisított cigaretták elleni harcban.

max
large
medium
small
mobile