Elveink és szabályaink

Felelős vállalatként úgy gondoljuk, hogy a jogszabályok betartása mellett elengedhetetlen, hogy belső szabályzatainkban is visszaköszönjenek azon elvek, amelyek alapján működünk.

Minden nagy multinacionális vállalathoz hasonlóan a BAT is rendelkezik belső szabályozási eszközökkel, amelyek azt hivatottak szolgálni, hogy a vállalat valamennyi lányvállalata ugyanazon elvek tiszteletben tartása mellett működjön.

Vállalatunk alapelvei a következők:

 • A szabályozási környezet tiszteletben tartása
 • Felelős piaci magatartás és együttműködés a viszonteladóinkkal a fiatalkori dohányzás visszaszorítása céljából
 • Együttműködés az illegális dohánykereskedelem ellen
 • Az emberi jogok tiszteletben tartása a saját és az ellátási lánc valamennyi tagjának működése folyamán
 • Egészség és munkavédelem a működésünk során
 • Működésünk környezeti hatásainak felmérése és beépítése a döntéshozatali eljárásba

Üzleti Etikai Kódex

Az Üzleti Etikai Kódex (továbbiakban: Kódex) rögzíti a vállalatcsoport minden leányvállalatával és minden munkavállalójával szemben támasztott legfontosabb elvárásokat.

A Kódex minden dolgozótól megköveteli, hogy tevékenységét a törvények és előírások maximális betartásával folytassa függetlenül a leányvállalat működésének helyétől, és az alábbi speciális területekre vonatkozóan ad iránymutatást:

 • Vesztegetés és korrupció,
 • Jótékony célú hozzájárulások,
 • Versenytörvény,
 • Összeférhetetlenség,
 • Szórakoztatás és ajándékok,
 • Kereskedés a vállalatcsoport termékeivel,
 • Bennfentes információ és bennfentes információval való visszaélés,
 • Bennfentes kereskedelem és piaci visszaélés,
 • Pénzmosás,
 • Politikai támogatások,
 • Szankciók,
 • Visszaélések bejelentése.

A Kódex előírásait időről időre aktualizáljuk, hogy azok minden esetben megfeleljenek a nemzetközi fejlődésnek, a vállalatirányítás legjobb gyakorlatának és vállalati értékeknek.

A csoport minden vállalatával szemben elvárás, hogy alkalmazkodjon a nemzetközi etikai kódex és a saját, helyi előírásaihoz, amelyek az előbbire épülnek. Az összes dolgozótól elvárjuk, hogy ismerje, megértse és kövesse mind a globális, mind a helyi társaság etikai előírásait.

max
large
medium
small
mobile