Társadalmi felelősségvállalás

Tisztában vagyunk azzal, hogy tevékenységünk hatással van a környezetünkre és hogy a ténylegesen felelős működéshez nem elég csupán a szabályok betartása, hanem ennél több kell.

 

Támogatási programjainkkal, a közösségek életében való aktív részvételünkkel, felelős vállalati polgárként hatékonyan, mérhető eredményekkel járulunk hozzá szellemi és természeti környezetünk gyarapodásához. Hisszük, hogy ez a gyakorlat mind a vállalatnak, mind az országnak hasznára válik.

Az utóbbi évek fontos tapasztalata, hogy közösségi támogatásokra fordított anyagi támogatások mellett felértékelődött a fejlesztési programokban való közvetlen vállalati részvétel jelentősége, a közösségeknek és a civil kezdeményezéseknek nyújtott szellemi tőke értéke.

A vállalati felelősség - ezzel együtt a Felelős Vállalati Magatartás (CSR) és ennek részeként a támogatási kultúránk is – stratégiánk egyik alap eleme. Felelősségteljes jogi személyként kívánunk jelen lenni abban a közösségben, amelyben működünk, ezért feladatunknak érezzük, hogy aktívan hozzájáruljunk a közvetlen környezetünk gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséhez.

A vállalat olyan programokba, folyamatokba kapcsolódik be támogatóként, amelyek a társadalom számára hosszú távú, valós eredményeket ígérnek, vitathatatlanul etikusak, s alkalmasak arra, hogy a jövőbe mutatóan maradandó értéket teremtsenek.

Új üzleti kultúra és attitűd megteremtésével és elterjesztésével igyekszünk követendő példát mutatni a piac többi szereplőjének. Alapvető célunk az is, hogy a támogatandó ügyek, és a konkrét programok kialakítása és kivitelezése során folyamatos innovációra serkentsük és bátorítsuk a szervezetünket, és fenntartsuk a társadalmi érzékenységet szervezeti és egyéni szinten egyaránt.

Ezen célokhoz kapcsolódva a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. a Közép-európai Klaszterben elsőként fogadott el CSR stratégiát, amely célja, hogy a fent vázolt értékeket rendszerbe foglalva még összehangoltabban képviselhessük. Őszintén hiszünk abban, hogy igazi eredményeket csak összefogással, a szakma bevonásával érhetünk el, így vállalatunk több CSR-hoz kapcsolódó szakmai szervezetnek is a tagja. A Magyar Adományozói Fórum, a CSR Hungary illetve a Hungarian Business Leaders Forum szakmai tanácsaival és kapcsolatrendszerével nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy vállalatunk a 21. század kihívásainak ténylegesen megfelelő programokkal tegyen a természetes környezetünkért és a körülöttünk élőkért is.

Ipari szereplőként rendkívül fontosnak tartjuk, hogy gyártási tevékenységünk során keletkezett hulladékot a fenntarthatóság követelményének figyelembevételével hasznosítsuk. Vállalatunk ezért több FMCG szektorban hazai gyártási kapacitással rendelkező céggel közösen, alapította meg a Pro Forum Industry szervezetet. A tömörülés célja az, hogy az ipari szereplők saját hulladékpolitikájukkal hozzájáruljanak az Európai Unió által célként kitűzött körforgásos gazdaság megteremtéséhez valamint, hogy jó gyakorlatukat egymással és az érintett szabályozó szervekkel is megosszák.

Vállalatunk mindezen felül kiemelten fontosnak tartja a szervezeten belüli adományozói kultúra megteremtését. E cél elérése érdekében vállalati hírlevelekkel hívjuk fel dolgozóink figyelmét olyan programokra, szervezetekre, amelyeket vállalatként nem áll módunkban támogatni, azonban dolgozóink magánszemélyként akár önkéntes munkával, akár anyagi támogatással aktívan segíthetnek. Ezen túlmenően szívesen karolunk fel olyan szervezeten belülről jövő kezdeményezéseket, amelyek közvetlen környezetünk élhetőbbé tételét célozzák, legyen szó akár faültetésről, akár tárgyi adományozás.

Felelős vállalatként, a Nemzetközi Marketing Irányelvek önkorlátozó szabályozás előírásaival összhangban sem a márka kommunikációnkban, sem közösségi szerepvállalásuk során nem támogatunk olyan szervezeteket, tevékenységeket, eseményeket, amelyek fiatalkorúakkal, sporttal, kultúrával, politikai pártokkal, illetve vallással kapcsolatosak.

A vállalatcsoport globális és regionális törekvéseiről és fenntarthatósági jelentéséről bővebb információ a www.bat.com  oldalon található.

max
large
medium
small
mobile