Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (2016/679 EU rendelet, továbbiakban: GDPR) mely rendelkezéseinek a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. is eleget kíván tenni mind jogi, mind pedig biztonságtechnikai szempontból.

 

Vállalatunk kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, így már 2013 óta rendelkezik Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal. A szbályzatot rendszeres időközönként frissítettük, nem volt ez másként a GDPR átállás kapcsán sem. Amennyiben részletesen szeretné megismerni vállalatunk adatvédelmi politikáját, kérem kattintson az alábbi pdf dokumentumra.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (1,405 kb) 

Amennyiben, honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésekről kíván tájákozódni, kérem kattintson ide vagy a lap alján található Adatvédelmi politika pontra.

Érintetti jogait (információ kérése a tárolt adatairól, adatok helyesbítése-, törlése, adathordozhatóság, hozzájárulás visszavonása stb.), a kozpont@bat.com emailcímre vagy Társaságunk székhelyére küldött kérelemmel gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának részletes szabályait az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban találja.Társaságunk adatvédlemi tisztviselő szolgáltatásait is igénybe veszi, akinek elérhetőségei a következők:

Név:  L-Tender Consulting Kft. (Molnár Gábor)

email: molnar.gabor@ltender.hu

telefon:+36-70-773-5903

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

max
large
medium
small
mobile