Pécsi gyár

Pécs és a dohánygyártás több mint egy évszázados kapcsolatát mi sem jelzi jobban, mint hogy az egyik legnépszerűbb hazai dohánymárka a mai napig a város latin nevét viseli.

 

A 20. század elején a Pécsi Dohánygyár megalapítását számos körülmény segítette elő. A dél-dunántúli termőföldeken pusztító filoxéria járvány miatt a szőlőtermesztés kritikusan visszaesett, így kevesebb lett a biztos munkalehetőség. Különösen a női munkaerő vált nagyszámban elérhetővé Pécsett. A helyi szénbánya olcsó fűtésre lehetőséget biztosító tüzelőanyaga és a környező megyékben rendelkezésre álló nyersanyag mind a kedvező helyi adottságok kiaknázására sarkallta a döntéshozókat. A város többszöri közbenjárására 1906. január 3-án született meg az a pénzügyminiszteri rendelet, amely a felállítandó új szivarkagyár székhelyéül Pécs városát jelölte ki.

Az akkor még „külsőváros” vásárterén 1909-től három éven keresztül zajlott a Pécsi Dohánygyár építése, ahol 1912. áprilisában 296 fővel indult meg a finom pipa- és cigarettadohány, valamint a cigarettatermelés.

Az első világháború idején a megszálló szerb csapatok teljesen kifosztották Magyarország akkori legmodernebbnek tekinthető gyárát, így a pécsi üzem üres épületeiben raktárak, cipészműhely és szükséglakások kaptak helyet.

A trianoni döntés következtében a 22 hazai dohánygyárból 12 más ország területére került.  1923-ban született döntés arról, hogy újra gépesítik a kifosztott pécsi gyárat, a háború utáni években pedig megtörtént a helyreállítás. A munkások életét könnyítendő, immár óvoda és orvos is működött a gyárban.

1925-ben a hazai cigaretta 17%-át a pécsi gyárban állították elő. 1925-1929 között a vállalat a legsikeresebb hazai dohánygyár volt. Az 1929-1933-as évek világgazdasági válsága azonban megszorító intézkedéseket hozott magával a cégnél:
leépítették a munkáslétszámot, előléptetési tilalmat vezettek be és csökkentették a munkabéreket.

A második világháború új piacot teremtett, ez idő alatt a gyár pedig hadiüzemként működött és a szovjet hadsereg részére dolgozta fel a dohányt. 1950-ben fokozatosan nőtt a cigarettatermelés, új gépek és a bezárt gyárakból új szakemberek érkeztek. A 60-as  évekre minden műveletet gépesítettek, 1965-ben pedig elindult a filteres cigaretták gyártása. 1973-ban megszűnt a filter nélküli cigarettagyártás, megjelent a kettős filteres aktívszenes acetát füstszűrős cigaretta. Emellett 1986-ra a legmodernebb  echnológiával felszerelt gépcsarnokkal bővült a pécsi gyár.

Az országban lejátszódó rendszerváltást követően, 1991-ben elkezdődött a négy eladásra váró magyar dohánygyár privatizációja. Négy multinacionális cég versengett a Pécsi Dohánygyárért. Közel egy éves tárgyalássorozat után a British American Tobacco lett a győztes a Vállalati Tanács döntése értelmében. A Pécsi Dohánygyár első lépésként 1992. január 1-től Kft-vé alakult, majd 1992. március 6-tól BAT Pécsi Dohánygyár Kft-vé. A gyár BAT általi felvásárlását követő első modernizációs fázisa 1994 elejéig tartott. A beruházás eredményeként a gépek átlagéletkora 20-30 évről 2-3 évre csökkent és a gyár termelési kapacitása jelentősen növekedett. A technikai fejlesztések által emelkedett a termékek minősége, javultak a munkavégzés és a biztonság feltételei.

A 2000-es évekre a gyár a BAT régiós szinten szerveződő európai ellátási láncának tagjává vált. 2009-ben a piacok feletti tervezési struktúra kialakításával a kapacitások optimális összehangolása, komplexitás-csökkentés és átlátható működőtőke-kezelés valósult meg a pécsi gyárban. Mivel a vállalat különös hangsúlyt fektet az innovációra és megújulásra is, 2011-ben sikeresen belépett az egyéb dohánytermékek piacára is.

2014 szeptemberében a BAT eddigi legnagyobb hazai beruházásaként átadásra került egy új gyáregység Pécsett. A 9 milliárd forintos beruházás jelzi a cégcsoport hosszú távú elkötelezettségét Magyarország iránt. A bővíthető, 8860 m2 alapterületű gyárépület átadásával a BAT termelési területe megduplázódott. A gyárban új típusú, a BAT által máshol nem gyártott szivarka gyártása indul meg, a termelés túlnyomó többségben exportra kerül.

2017 júniusában újabb 3 milliárd forint értékű kapacitásbővítést jelentett be vállalatunk, aminek következtében 2018 elejéig 150-200 fővel nő a foglalkoztatottak száma.

Az új beruházással a Pécsi Dohánygyár egy nyugat-európai szinten is versenyképes, komplex termékportfólióval rendelkező gyárrá fejlődött. A gyár jelenleg több mint 30 országba, kapacitásának 65-70%-ában export piacokra állítja elő termékeit.

Jelenleg a pécsi gyáregységeinkben mintegy 700 főt foglalkoztatunk.

max
large
medium
small
mobile